Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe zostało uznane przez WHO jako syndrom zawodowy i wpisane jest do rejestru Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Wypalenie zawodowe to powszechny problem, niemal każdego z nas.

Badania pokazują, że około 75% pracowników czuję lub czuło się wypalone zawodowo (ang. burnout). W niektórych krajach takich jak Wielka Brytania ponad 50% osób narzeka na codzienne problemy związane z wypaleniem zawodowym, a w USA, 84% osób z pokolenia Millenials, doświadcza wypalenia w ich obecnej pracy. 

Wypalenie zawodowe, Polski Psycholog w Berlinie
Wypalenie zawodowe, Polski Psychoterapeuta w Berlinie

Co powoduje wypalenie zawodowe?

Wsród czynników sprzyjających powstaniu problemu wypalenia zawodowego wymienia się najczęściej coraz większą ilość codziennej pracy, nieadekwatny czas na wykonanie obowiązków czy brak jasnej komunikacji od kadry zarządzającej. Dochodzi do tego oczywiście powszechny problem nierównego oraz niesprawiedliwego traktowania i oceny pracowników przez ich przełożonych. Więcej o wypaleniu zawodowym można przeczytać w naszej Czytelni, klikając tutaj.

Jakie są oznaki wypalenia zawodowego?

Chroniczne zmęczenie lub wyczerpanie emocjonalne

Związane z poczuciem wyekspoloatowania i wyczerpania fizycznych oraz psychicznych zasobów osobistych. 

Zwiększony stres i negatywne, myśli związane z pracą

Związany z rosnącą alienacją w stosunku do innych współpracowników oraz wszystkiego co związane z miejscem pracy.   

Spadek zadowolenia zawodowego i wydajności w pracy

Związany najczęściej z coraz bardziej negatywną oceną własnej pracy i obniżonym poczuciem spełnienia zawodowego.

Psychoterapia w przypadkach wypalenia zawodowego

Konsekwencje wypalenia zawodowego, w związku z towarzyszącym mu głębokim stresem, są bardzo poważne. Osoby takie cześciej przebywają na zwolnieniu lekarskim, są bardziej narażone na problemy związane z wysokim ciśnieniem oraz chorobami serca. Dodatkowo, przedłużający się stan wypalenia zawodowego może doprowadzić do stanu chronicznej depresji.

 

Wypalenie zawodowe ma także olbrzymi wpływ na nasze życie prywatne, gdyż emocje z nim związane negatywnie odziaływują na rodzinę, przyjaciół oraz wszystko dookoła.

Psychoterapia pomaga nie tylko nauczyć się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego wcześniej, ale także daje narzędzia do radzenia sobie w sytuacji, gdy problem wypalenia już istnieje. Psycholog pomaga zrozumieć zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki, które doprowadziły do i utrzymują nas w tym negatywnym stanie.

 

Psycholog ułatwia także zrozumieć, jak nasza sytuacja zawodowa wpływa na nasze życie prywatne i jak emocje z tym związane, oddziaływują na nasze otoczenie. Dzięki tak kompleksowemu podejściu psychoterapia nie tylko działa jako pomoc w rozwiązaniu doraźnego problemu, ale także pomaga spojrzeć na problemy związane z wypaleniem zawodowym z szerszej perspektywy. 

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie proszę skorzystać z formularza poniżej.